Je kunt een mooie omzet maken, maar dat hoeft nog niet te betekenen dat je ook winst maakt. En winst op papier is niet hetzelfde als geld op je rekening. De uitdrukking is niet voor niets

Revenue is vanity, profit is an opinion, but cash is king!

In het derde deel van het drieluik over Omzet, Winst en Cashflow laat ik je zien waarom sturen op cash essentieel is voor het voortbestaan van je onderneming.

Het belang van cash

Bedrijven gaan niet failliet door te weinig winst, maar door gebrek aan cash om aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Je kunt een winstgevend bedrijf runnen en toch te weinig cash hebben, maar het kan ook andersom. Denk maar aan de tech bedrijven of Tesla die verlies maken en toch geld hebben om te salarissen te betalen, materialen te kopen, huur te betalen etc.

Wat is ‘cash’?

De definitie van ‘Cash’ in het woordenboek is: contant geld, geld in kas, betaalmiddel en varianten daar op. Met ‘cash’ wordt al lang niet meer alleen contant geld bedoeld. Tegenwoordig betalen we immers bijna alles digitaal via bankrekeningen. Onder cash verstaan we doorgaans ook het saldo op de bank.

In de financiële taal gebruiken we daarvoor de term liquide middelen. Die term zie je ook op je balans staan. Als je boekhouder het over liquide middelen heeft, dan bedoelt hij of zij het saldo van je bankrekening(en).

Geld als water

Over cash wordt wel gezegd dat het zuurstof is voor je bedrijf, het hart of het levensbloed.

Ik zie cash als water. Cash stroomt door je organisatie, cash laat je organisatie bloeien en gebrek aan cash droogt je business uit. Net als water in een stuwmeer kun je cash opsparen voor een later moment. Cash kun je ook een tijdje vastzetten in bijvoorbeeld een deposito of belegging. Dan heb je niet direct de beschikking over je geld, je hebt het als het ware tijdelijk bevroren, maar je kunt het wel vrij snel ‘smelten’: liquide (beschikbaar) maken.

En wie kent het spreekwoord ‘geld als water verdienen’ niet?

Sturen op cash: manage je cashflow

Cash is dus een belangrijke factor om in de gaten te houden, want ‘Cash is king”.

Als we het over cash in je bedrijf hebben om de financiële gezondheid van je bedrijf aan te duiden, is de gangbare term cashflow (in het Nederlands kasstroom).

Cashflow = ingaande geldstroom – uitgaande geldstroom

Om de vinger aan de pols te houden kijken we dus niet naar het banksaldo op een bepaald moment, maar naar de kasstroom over een bepaalde periode.

Waarom is winst niet hetzelfde als cashflow?

Het is een logische gedachte: je verkoopt producten of diensten (omzet) waar je geld voor krijgt (ingaande geldstroom), je koopt producten of diensten (kosten) waar je voor betaalt (uitgaande geldstroom).

Helaas is het iets complexer dan dat. Winst wordt berekend op basis van boekhoudregels en dat kan afwijken van de daadwerkelijke geldstromen.

Er zijn verschillende verstorende factoren;

 Tijd → je hebt een factuur verstuurd (omzet), maar je klant betaalt pas na 2 maanden (ontvangst)

 Uitgaven die geen kosten zijn → aflossingen van een lening, aanschaf van een bedrijfsmiddel, BTW afdracht

♦ Kosten die geen uitgaven zijn → afschrijvingen

♦ Inkomsten die geen omzet zijn → BTW die je van klanten ontvangt

Het belangrijkste is dat je je realiseert dat dit verschil tussen winst en cashflow bestaat. Zodat je weet waar je het over hebt en weet waar je op stuurt.

Grip op je geld

Cashflow management is dus meer dan naar je bankrekening kijken hoeveel geld erop staat. Hoe geld door je bedrijf stroomt wordt mede bepaald door je businessmodel. Hoe goed ken jij de geldstromen binnen je bedrijf? Wat zijn de triggers, de patronen, de risico’s?

Businessmodel 1:

Een online onderneming die grotendeels draait op 3 lanceringen per jaar waarbij klanten via iDeal of CreditCard vooruitbetalen voor een traject. Welke cashflow uitdagingen zitten hierin?

Je hebt 3 pieken qua inkomsten. Een groot deel van je uitgaven is vast en maandelijks, maar je hebt ook uitgaven die je jaarlijks ineens doet. Uitgaven voor productontwikkeling en marketing gaan voorafgaand aan je volgende lancering. En dan is er nog BTW afdracht die per kwartaal moet worden betaald.

In je cashflow prognose komt dit allemaal samen. Als je niet goed de vinger aan de pols houdt, kan het zomaar zijn dat je geld al op is gegaan aan maandelijkse uitgaven en er geen geld meer is om je volgende lancering te promoten. Een tegenvallende lancering, minder inkomsten, doorlopende uitgaven…

Businessmodel 2:

Een subscription based model waarbij klanten een vast bedrag per maand betalen. Hierbij zijn je inkomsten gelijkmatiger over de periode verdeeld. Om zo’n model succesvol op te zetten zijn vaak aanzienlijke investeringen in een platform en techniek nodig. Als je nog geen of te weinig inkomsten uit abonnementen haalt, zul je andere geldbronnen moeten aanboren om die investeringen te betalen. Dat kan een lening zijn bij familie, de bank of door middel van crowdfunding. In de meeste gevallen zul je rente moeten betalen. Dat is een belangrijke uitgave om in je cashflow prognose op te nemen.

Een andere uitdaging bij dit model zijn niet betalende klanten of opzeggers. Hou in je prognose rekening met een % opzeggers, anders schat je je inkomsten te hoog in en ga je de bietenbrug op.

Als je dat eigenlijk niet zo goed weet, begin dan om daar inzicht in te krijgen. Een hulpmiddel hierbij is het kasstroomoverzicht.

Inzicht in je geldstromen met het kasstroomoverzicht

Uit je boekhouding komt een kasstroomoverzicht. Als je dit niet van je boekhouder krijgt, vraag er dan om! Het is naast je balans en winst- en verliesrekening het derde standaard financiële overzicht. Het kan een lastig overzicht zijn om goed te doorzien omdat er vaak flink wat jargon in staat. Laat dat je niet weerhouden en vraag uitleg hoe je dit overzicht moet lezen als je het niet begrijpt. Het geeft je namelijk veel essentiële informatie.

Het kasstroomoverzicht laat je over een periode zien waar je geld vandaan is gekomen en waar het naartoe is gegaan. Kortom, hoe je geld door je bedrijf is gestroomd. Over het algemeen ben ik meer van het vooruit kijken dan achteruit kijken, maar om je kasstromen in de vingers te krijgen in het wel zinvol om het kasstroomoverzicht te snappen.

Het kasstroom overzicht kent drie cash flows:

–       Operationele kasstroom: dit zijn de geldstromen die te maken hebben met de normale bedrijfsuitoefening zoals uitgaven aan leveranciers en ontvangsten van klanten.

–       Investeringskasstroom: geldstromen voor spullen die je langer dan een jaar gebruikt, vaak grote uitgaven.

–       Financieringskasstroom: geldstromen die te maken hebben met leningen en vermogen van de eigenaar/aandeelhouder.

De operationele kasstroom vertelt je – samen met je winst – hoe goed je onderneming draait. Dit is een belangrijke indicator. Bij een financieel gezonde onderneming is deze geldstroom positief.

Vooruitkijken – Cashflow prognose

Weten waar je geld heen is gegaan is belangrijk, maar nog belangrijker is om te weten hoe je toekomstige geldstromen eruitzien. Als je verwacht tegen een cash tekort op te lopen kun je tijdig maatregelen nemen.

Ik maak deze prognoses voor 12 maanden ‘rolling forward’. Dat betekent dat ik niet per kalenderjaar kijk, maar de komende 12 maanden vanaf nu. Dat past zich uiteraard steeds aan in de tijd. Hoe dichterbij, hoe gedetailleerder.

Casus: De Nierstichting

Bij de Nierstichting zijn diverse geldstromen. Naast de wekelijkse betalingen aan leveranciers zijn er de derde week van de maand salarisbetalingen en afdracht loonbelasting, elk kwartaal de BTW en worden in de eerste week van de maand de uitbetalingen van subsidies gedaan. De ingaande geldstromen variëren en zijn qua aard divers. Nalatenschappen laten zich niet voorspellen, inkomsten uit collectes en acties kennen pieken terwijl donaties via automatische incasso regelmatig en voorspelbaar zijn. Je kunt je voorstellen dat het een hele klus om die stromen te managen.

Start klein met het managen van je cashflow

Als je nog een relatief klein en overzichtelijk bedrijf hebt, weet je vaak wel hoe je ervoor staat qua cash. Een goed moment om vertrouwd te raken met het concept ‘cashflow management’.
Ga je meer activiteiten ontplooien en komen er meer factoren bij die van invloed zijn op de geldstromen, dan is het verstandig om tijdig een financieel professional in te schakelen. Die kan je helpen met het managen van je cash waardoor jij zonder zorgen kunt blijven ondernemen.

Wil je werk maken van cashflow management en wil je advies hoe je dat aan kunt pakken? Pak je kans en boek een gratis videochat. Ik help je graag op weg.

Want jij wil toch niet op de ondernemer uit dat klassieke reclamespotje lijken die ‘s nachts wakker schrikt waarna zijn vrouw roept: ”Dan verkopen we toch gewoon de boot!” ?

Ingrid van Ommeren helpt als De Online CFO  ondernemers om financieel gezond te groeien. 

Zelf ondernemer en met een flinke dosis ervaring als registeraccountant (RA) en business controller voor een groot scala aan bedrijven, gecombineerd met haar persoonlijke en toegankelijke aanpak is zij dé sparringpartner voor ondernemers met groeiambitie.

Vul je naam en e-mailadres in en ga direct aan de slag met het werkboek

"Ontcijfer jouw unieke talenten in 7 simpele stappen"

Ik geef toestemming aan Leiderschap in Finance om mij het werkboek toe te sturen en daarna op de hoogte gehouden te worden met artikelen, tips en informatie over de leiderschapsprogramma's van Leiderschap in Finance. Ik kan mij ten allen tijde afmelden.

Gelukt! Veel plezier met het ontcijferen van je talenten!

Pin It on Pinterest