Privacy & Cookies

Leiderschap in Finance is onderdeel van Dare2Develop. Dit Privacy en Cookie Statement is van toepassing op alle activiteiten van Dare2Develop, dus ook voor Leiderschap in Finance.

Samengevat komt het hierop neer: wij dragen zorg voor jou als website bezoeker en/of klant en doen ons best om alleen die mensen te mailen die daar expliciet om hebben gevraagd. Vind je de informatie niet langer waardevol of relevant? Dan kun je je altijd uitschrijven via de link die je onderaan elke mail vindt.

We willen je de beste service bieden en daarvoor is het ook belangrijk dat we iets meer weten over wie onze website bezoekt.

Niet onbelangrijk: we verkopen je gegevens niet aan derden.

Heb je vragen? Laat het ons weten zodat we het aan kunnen passen.

Privacy en Cookie Statement

Dare2Develop respecteert je privacy en behandelt de persoonlijke informatie die je verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig. Door je persoonsgegevens op te geven op de website Leiderschapinfinance.nl ga je er mee akkoord dat wij je gegevens gebruiken overeenkomstig dit Privacy- en Cookie Statement.

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

Je gegevens zullen niet aan derden worden verkocht en/of verstrekt.

Verwerking persoonsgegevens

Welke gegevens verzamelen we?

Wij gebruiken alleen gegevens die je uitdrukkelijk en vrijwillig verstrekt wanneer je de website bezoekt. Deze gegevens gebruiken wij om je zo goed mogelijk verder te helpen. We vragen alleen gegevens die daarvoor relevant zijn. Je geeft persoonsgegevens door wanneer je:

  • je aanmeldt voor een gratis video chat (naam en e-mailadres)
  • een dienst of product aanschaft (naast naam en email ook adres, telefoonnummer, betaalgegevens zoals bankrekeningnummer)
  • je aanmeldt voor de nieuwsbrief (naam en e-mailadres)
  • een e-book downloadt (naam en e-mailadres)
  • informatie aanvraagt (naam en e-mailadres)

Delen met derden

Dare2Develop kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

Dienstverleners: Dare2Develop deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Dare2Develop correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht je gegevens verwerken, sluit Dare2Develop een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Dare2Develop blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Dare2Develop de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies

Op de websites van Dare2Develop maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Met het gebruiken van onze website ga je akkoord dat we gebruik maken van cookies. Deze cookies worden gebruikt voor het analyseren van het gebruik van onze websites om onze websites daarmee te kunnen verbeteren. Wij gebruiken Google Analytics hiervoor. We hebben onze analytics zo ingesteld dat je gegevens door Google worden geanonimiseerd en nooit terug te leiden zijn naar jou als unieke bezoeker. Lees hier over het privacy beleid van Google en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics.

De door ons verzamelde gegevens worden door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt ter verbetering van onze dienstverlening en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. De cookies die je voorkeuren onthouden kun je uitschakelen middels de cookiebalk die je te zien krijgt bij het (voor het eerst) bezoeken van onze website. Je kunt daarnaast altijd je browser zo instellen dat je geen cookies meer ontvangt.

Links naar andere websites

Op de website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Dare2Develop draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van je gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Dare2Develop bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Dare2Develop je persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt twee (2) jaar danwel twee (2) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. Wanneer je je hebt ingeschreven voor een download, videotraining of onze wekelijkse blog kun je je op ieder moment uitschrijven door te klikken op de uitschrijf link onder iedere mail. Ieder kwartaal verwijderen we alle emailadressen van mensen in de mailinglijst die zich hebben uitgeschreven én geen klant zijn. Wanneer je wel een klant bent en je toch hebt uitgeschreven ontvang je alleen e-mails die te maken hebben met je inschrijving voor een programma of het leveren van je bestelde producten.

Na afloop van de genoemde bewaartermijnen vernietigt Dare2Develop je persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken.

Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ingrid.van.ommeren@dare2develop.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier (4) weken, schriftelijk op je verzoek reageren.

Beveiliging

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Als je de indruk hebt dat je persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van je persoonsgegevens door Dare2Develop of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Dare2Develop verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via ingrid.van.ommeren@dare2develop.nl

Contactgegevens

Dare2Develop

Albertus Perkstraat 42,

1217NT Hilversum

Inschrijvingsnummer handelsregister KvK:

Telefoon: 06 – 51982827

E-mailadres: ingrid.van.ommeren@dare2develop.nl

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Dare2Develop, verzoeken we je om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen via ingrid.van.ommeren@dare2develop.nl. Wij zullen binnen vier (4) weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dare2Develop behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.

Laatste update: Mei 2018

Vul je naam en e-mailadres in en ga direct aan de slag met het werkboek

"Ontcijfer jouw unieke talenten in 7 simpele stappen"

Ik geef toestemming aan Leiderschap in Finance om mij het werkboek toe te sturen en daarna op de hoogte gehouden te worden met artikelen, tips en informatie over de leiderschapsprogramma's van Leiderschap in Finance. Ik kan mij ten allen tijde afmelden.

Gelukt! Veel plezier met het ontcijferen van je talenten!

Pin It on Pinterest