…en dit voor de CFO van belang is!

Begin jaren ’90 leerden we bij bedrijfseconomie dat financieel kapitaal het verschil maakte tussen winnaars en verliezers. We leerden nauwelijks iets over “human capital”, laat staan het belang van talentmanagement. Dat is veranderd.

Talentmanagement is topprioriteit

Sinds de crisis in 2008 is financieel kapitaal voor de meeste bedrijven in overvloed aanwezig. De echte schaarse bronnen zijn nu tijd, talent en energie van de werknemers. De ideeën van medewerkers en de dagelijks uitvoering maken het verschil tussen goed en excellent. Om de komende 30 jaar tot de winnaars te behoren kun je er niet omheen om “human capital” net zo goed – zo niet beter – te managen als financieel kapitaal.

Deze omslag is ook voor financieel managers van groot belang. Wil je als business partner aan tafel zitten, dan moet je ook weten hoe je het “human capital” in de organisatie zo effectief mogelijk inzet. Hoe wend je de talenten aan om een zo goed mogelijk (financieel) resultaat te halen?

Effectief benutten van talent

Elke organisatie heeft ongeveer dezelfde mix aan talent: ongeveer 1 op de 7 medewerkers zijn high performers. De best presterende ondernemingen hebben dus niet per se de beste mensen, ze weten hun beste mensen effectiever in te zetten. Wat doen zij anders?

Ten eerste concentreren de beste bedrijven hun high performers in kritische rollen voor het realiseren van de strategie. Bij de meeste andere bedrijven zie je juist dat de talenten en high performers over alle rollen en teams verspreid zijn. Het zogenaamde pindakaas-effect.

Ten tweede is de wijze van samenstellen van projectteams verschillend. Voor initiatieven die van strategisch belang zijn, stellen de beste organisaties teams samen met de beste mensen die ze hebben. Niet degenen die toevallig beschikbaar zijn of de inhoudsdeskundigen.

Als je niet je beste mensen inzet voor cruciale teams, kun je dan verwachten dat deze projecten op tijd en binnen budget worden afgerond?

Leiderschap als performance indicator

In een interview sprak Michael Mankins (auteur van het boek ‘Time, talent, energy’) in dit kader over het waarderen van leiders op een ‘talent balance sheet’. Een interessante gedachtegang. Hij noemt Dell als voorbeeld. Zij sturen op inspirerend leiderschap als performance indicator. Ze kwamen erachter dat teams met inspirerende leiders significant betere resultaten behaalden. Leiders worden nu door hun teams beoordeeld op inspirerend leiderschap. Wie meer dan 3 keer als on-inspirerend wordt beoordeeld krijgt geen promotie of wordt herplaatst. Dat klinkt vrij bot, maar teams met on-inspirerende leiders zijn slecht voor de financiële resultaten door lagere productiviteit. Bovendien is het verloop binnen deze teams hoger. Dat is niet in het belang van de organisatie.

Van strategisch belang voor de CFO

Voor financiële professionals is talentmanagement van toenemend strategisch belang:

  • Om high potentials binnen de financiële functie optimaal in te zetten zodat de productiviteit verbetert.
  • Voor de organisatie als geheel vanuit hun rol als strategisch business partner.
  • En last but not least: ook de financiële professional zal zichzelf moeten blijven ontwikkelen om van waarde te blijven voor de organisatie.

Gelukkig staat talentmanagement steeds vaker hoog op de agenda bij het financiële topmanagement. Het is niet meer alleen een onderwerp voor HR, maar voor alle managers.

Ingrid van Ommeren helpt als coach en consultant financiële professionals en teams om effectiever leiding te geven en Leading Edge Finance teams te creëren die waarde toevoegen aan mensen en de business.

Met haar ervaring als RA en professional in Learning & Development is zij expert op het gebied van leiderschap en talent ontwikkeling voor de financiële functie.

Vul je naam en e-mailadres in en ga direct aan de slag met het werkboek

"Ontcijfer jouw unieke talenten in 7 simpele stappen"

Ik geef toestemming aan Leiderschap in Finance om mij het werkboek toe te sturen en daarna op de hoogte gehouden te worden met artikelen, tips en informatie over de leiderschapsprogramma's van Leiderschap in Finance. Ik kan mij ten allen tijde afmelden.

Gelukt! Veel plezier met het ontcijferen van je talenten!

Pin It on Pinterest