Het is al geruime tijd een hot topic: finance professionals moeten meer als business partner opereren en waarde toevoegen aan de business.  Dat was 15 jaar geleden al onderwerp van gesprek toen ik als management accountant bij Nike werkte, het staat nog steeds op de agenda. Finance staat daarin niet alleen. Ook andere functies zoals HR en communicatie eisen hun rol als business partner aan de directietafel op.

Wat is een Finance Business Partner?

Waarde toevoegen klinkt mooi, maar wat verstaan we onder ‘finance business partner’? Het Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) heeft als omschrijving: “a finance professional who works alongside other business areas, supporting and advising their strategic and operational decision-making through insights that drive better business”. Je werkt nauw samen met de business en ondersteunt en adviseert door het geven van inzicht.

De Finance Business Partner als gids voor de business in de VUCA wereld

De huidige tijd wordt wel aangeduid met de term VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity). In dit filmpje wordt dat duidelijk uitgelegd.

Het is ontegenzeggelijk waar dat de wereld steeds sneller verandert. Bedrijven moeten steeds sneller in staat zijn te anticiperen. Snelle en kwalitatief goede besluitvorming is niet alleen essentieel voor succes, het kan zelfs een noodzakelijk concurrentievoordeel zijn.

Data vormen de basis voor besluitvorming. Data, hét terrein van de finance professional. De financial kan zijn of haar waarde laten zien in het besluitvormingsproces. Niet door het aanleveren van zoveel mogelijk data en rapportages, maar door de gids voor het managementteam te zijn die inzicht geeft.

Niet iedere financial is een business partner

Nou kun je als financial jezelf wel uitroepen tot business partner, maar uiteindelijk bepaalt de directie, managementteam of business manager of jij zodanig waarde toevoegt dat je ook wordt gezien als business partner. Als je aan het eind van een beslissingsproces nog even je goedkeuring mag geven is je rol als business partner marginaal. Pas als je al vroeg in het strategisch proces wordt uitgenodigd aan de directietafel ben je niet alleen in naam, maar ook in de praktijk de financiële business partner van de directie.

Welke eigenschappen maken je een succesvolle financiële business partner?

1. Wees zichtbaar, stap naar voren om je te laten horen en durf de business een spiegel voor te houden.

Ja-knikkers en grijze muizen zijn geen waardevolle business partners. Durf ergens dwars tegenin te gaan, daag de business uit over hun aannames en veronderstellingen. Voorwaarde is dat je excelleert in financiële vakkennis en je financiële functie op orde hebt. Pas dan ben je geloofwaardig om als business partner waardevolle inbreng in de strategische business discussies te hebben.

2. Je kunt relaties onderhouden, mensen beïnvloeden en effectief communiceren.

Als je met niet-financials werkt is het noodzakelijk dat je je boodschap ook kunt communiceren in een andere context dan finance. Dat betekent dat je zonder jargon in begrijpelijk taal en in een andere context je boodschap voor het voetlicht kunt brengen. Door de taal van de business te spreken, bouw je relaties met de rest van de business. Pas dan kun je de besluitvorming beïnvloeden.

3. Bereidheid om op andere manieren met mensen samen te werken.

Je zult weerstand ervaren bij de mensen buiten finance met wie je gaat samenwerken als business partner. Dat hoort erbij. Bouw aan de relatie en geef niet op. Hou rekening met de doelstellingen en belangen van de ander en probeer de taal van de ander te spreken.

4. Ontwikkel je kennis van de business.

Wat is het businessmodel, welke doelstellingen en belangen hebben de andere afdelingen in het bedrijf, hoe dragen zij bij aan de strategische doelstellingen? Financials krijgen vaak het verwijt dat ze te weinig begrijpen hoe customer service werkt, wat de commerciële impact van beslissingen is of hoe de operationele kant van de business werkt. Verdiep je in de bedrijfsprocessen en weet wat de drijvers zijn van het resultaat.

5. De kunst verstaan om cijfers te vertalen in inzichtelijke verhalen

Effectieve business partners verstaan de kunst om het verhaal te vertellen achter de cijfers. Ze geven inzicht waarmee de business beslissingen kan nemen. Laat geen cijfers en spreadsheets zien, maar vertaal de cijfers in woorden. De uitspraak ‘numbers tell, stories sell’ gaat ook hier op. Je impact zal vele malen groter zijn.

De business heeft de inzichten van finance nodig om risico’s te identificeren, kansen te herkennen en sneller dan ooit tevoren beslissingen te nemen. CFO’s en finance professionals die effectief zijn in hun rol als business partner

denken toekomstgericht,
dragen bij aan het succes van de onderneming en
zorgen voor financieel bewustzijn in de hele organisatie.

Finance Business Partner in het MKB 

Een finance business partner rol is niet alleen voorbehouden aan de finance professionals binnen de corporates. Kleine en middelgrote ondernemingen hebben ook een financiële sparringpartner nodig. Hoezeer administratiekantoren en accountantskantoren in deze sector hun best doen om advies te geven, dat advies is meestal niet gericht op ondersteuning bij strategische en operationele besluitvorming. Wil je als financieel MKB adviseur van waarde zijn voor je klant, kijk dan ook eens kritisch naar de 5 eigenschappen die je daarvoor nodig hebt.

Ingrid van Ommeren helpt financiële professionals om finance leader en business partner te worden.

Met haar ervaring als RA en professional in Learning & Development is zij expert op het gebied van leiderschap en talent ontwikkeling voor de financiële functie.

Vul je naam en e-mailadres in en ga direct aan de slag met het werkboek

"Ontcijfer jouw unieke talenten in 7 simpele stappen"

Ik geef toestemming aan Leiderschap in Finance om mij het werkboek toe te sturen en daarna op de hoogte gehouden te worden met artikelen, tips en informatie over de leiderschapsprogramma's van Leiderschap in Finance. Ik kan mij ten allen tijde afmelden.

Gelukt! Veel plezier met het ontcijferen van je talenten!

Pin It on Pinterest